A bólyi teniszklubtagság feltételeiről

 

A klubtagság feltételeit az Alapszabály tartalmazza ugyan, de az  új érdeklődők miatt az alábbiakban röviden összefoglaljuk  a feltételek kialakulásának okait is.

Mindenekelőtt azt kell tudni, hogy a bólyi klub nem a nagy városi klubok módjára működik, ahol az üzemeltetést egy külön szervezet végzi  a teniszezés lehetőségét szolgáltatásként nyújtva borsos árakon, korlátozott lehetőségekkel.

A bólyi klubot a klubtagok tartják fenn évtizedek óta.  A Bólyban teniszezők és a klubtagok köre azonban  soha nem volt teljesen azonos. Voltak és vannak, akik csak teniszezni jártak-járnak, mások viszont feladatokat is  vállalnak  a teniszezés lehetőségeinek megteremtésében. Ők a klubtagok!

Ez a közhiedelemmel ellentétben nem csak a tavaszi pályafelújításban,  hanem más kisebb-nagyobb munkálatokban való részvételt is jelent, melyek közül a legjelentősebbek eddig  az alábbiak voltak:

 

  • III-as pálya megépítése  

  • kerítés építés

  • öltöző építés

  • automata öntöző berendezés telepítése

  • pályák dréncsövezése

  • kútfúrás

  • az öltöző felújítása, klubházzá bővítése,

  • továbbá ki-ki lehetőségeihez mérten kisebb nagyobb összegekkel,  anyagokkal, eszközökkel, vagy speciális szaktudásával segítette a klubot

 

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a leendő új tagoktól nem várható el, hogy rövid idő alatt a fentiekkel egyenértékű tevékenységet fejtsenek ki klubtaggá válásuk érdekében, éppen ezért egy-egy jelentkező kérelmének elbírálásánál, az illető nyilatkozatán túl egyszerűen azt  mérlegeljük, hogy a pályán és pályán kívüli addigi magatartása érdemessé teszi-e őt a klubtagságra, illetve hogy látunk-e reményt arra, hogy egy idő után társaival együtt átvéve az öregektől a stafétabotot a klub múltjához méltó módon viszi tovább a bólyi teniszéletet?